Sieg heil! | Van mythische groet tot verderfelijke ideologie

een betere inleiding dan volgende recensie bestaat niet: https://www.dereactor.org/teksten/genese-van-een-gewraakte-groet