Rassen verschillen onderling minder dan individuen van hetzelfde ras

Is racisme onterecht? Bestaat er een bloedproef of DNA-test waarmee bij een mens de origine van zijn/haar voorouders te achterhalen is? Zijn we in wezen geen mengelmoes van verschillende volkeren,waaronder misschien degene waarop we onze haat projecteren? (vraag op www.ikhebeenvraag.be van 21-jarige man, november 2010). 

Racisme is onterecht, daar hoeft niet aan getwijfeld worden. Racisme is geen biologisch maar een sociaal construct en fenomeen. Raciale onverdraagzaamheid gaat niet terug op  biologische verschillen,  meer- of  minderwaardigheid. Raciale intolerantie wordt  sociaal-economisch en psychisch  bepaald  (angst voor de Ander), gaat terug op  zwaar overdreven en beklemtoonde uiterlijke verschillen, maar meer nog op verschillende gewoonten, gebruiken, levenswijzen. 

85% van de  DNA-variatie in de soort mens doet zich voor tussen individuen van dezelfde taalkundige bevolkingsgroep. Twee Vlamingen verschillen genetisch veel sterker van elkaar dan een Vlaming verschilt van  een Eskimo of een  Jood. Dat  percentage genetisch verschil binnen een populatie kan iets hoger of lager zijn  naargelang de graad van immigratie in de bevolkingsgroep en ook de omvang van de beschouwde bevolking. De reusachtige mengkroes die de VS vormen, vertoont meer genetische variatie dan een geïsoleerde populatie in het Amazonewoud. 

Van de 15 overblijvende percent aan variatie, is tussen een kwart tot de helft terug te vinden tussen locale bevolkingsgroepen die klassiek 'ras' genoemd worden, bijvoorbeeld tussen Fransen en Oekraïners, tussen Japanners en Koreanen.  

De overblijvende variatie, slechts  6 tot 10% van de totale menselijke variatie is terug te vinden tussen de klassiek geografische rassen die we definiëren aan de hand van huidskleur, vorm van haar of neus. Dus mensen verschillen  binnen  het eigen  populatie genetisch véél meer dan dat ze van een ander 'ras' verschillen. Of nog anders gezegd; de verschillen binnen een 'ras' zijn groter dan die tussen 'rassen'.

Zie hierover eventueel R.C. Lewontin - Confusions about Human Races, 2006 http://raceandgenomics.ssrc.org/Lewontin/